International Internship AGORA


Rahvusvaheline praktika AGORA 21.sajandi ülikoolidelt eeldatakse oma suhete kavandamist nii regionaalsel tasandil kui globaalses majanduses.  Praktika on oluline vahend ja multifunktsionaalne tööriist parandamaks koolilõpetajate tööhõivet. Samal ajal kui kursuste pakkumise paindlikkus ja füüsiline/virtuaalne mobiilsus on saanud üsna palju tähelepanu ning pakkunud hea praktika näiteid ja juhendmaterjale, üsna vähe on keskendutud  paindlikkusele ja praktikaperioodide internatsionaliseerumise aspektidele.  

I2AGORA projekti peamine eesmärk on avada Euroopa Liidu projektide sünergia potentsiaal, mis keskenduks sellele väljakutseid pakkuvale valdkonnale. Eelmiste rakendatud ja jooksvate projektide uuring, süstematiseerimine ja süntees järgib nn 3x3 dimensioonilist lähenemist - nn 'maagiline kuubik' virtuaalsetest praktika programmidest sisaldab:

  • vertikaalset dimensiooni - praktika perioodid kronoloogilises järgnevuses (praktikale eelnevad, rakendusetapil ja järgnevad tegevused);
  • horisontaalsed dimensioonid - pedagoogilise tegevusmustrid, tehnoloogilised vahendid ja metodoloogilised mudelid kui 'pedagoogilise' lähenemise elemendid,
  • rollikandjate/sihtgruppide kihid: üliõpilased, ülikool ja ettevõte.
3x3cubeEE

Spetsiaalsete praktikaprogrammide pilootide kaudu - välja kuulutatud ja korraldatud partnerite poolt - on üliõpilased kogu ELst  selle protsessiga seotud (uuringud, analüüsid, IT vahendite arendamine), üliõpilasorganisatsioonide kaudu.