International Internship AGORA


A 21. század egyetemeinek újra kell gondolniuk kapcsolatrendszerüket mind a regionális, mind a globális gazdasággal. A hallgatók szakmai gyakorlata fontos tényező lehet ebben a kapcsolatrendszerben, s egyúttal sokoldalú eszközt kínál a végzettek foglalkoztathatóságának fokozására. Míg az egyetemi oktatás, a kurzusok szervezése és a valós illetve virtuális csereprogramok rugalmasságának növelése sok figyelmet kapott- s így számos jó gyakorlat, útmutató és eszköz vált ismertté e területen, addig a szakmai gyakorlatok rugalmasabbá és nemzetközivé tételére eddig kevéssé fókuszáltak.
Az I2AGORA projekt elsődleges célja, hogy feltárja a korábban erre a területre irányuló, megvalósult projektek szinergikus kölcsönhatásaiban rejlő lehetőségeket. A korábban megvalósult projektek tanulmányozása, rendszerezése és szintézise során egy 3x3 dimenziós "Bűvös kocka" modelt alkalmazunk, amelynek keretében az alábbi szempontokra fókuszálunk:
  • vertikális, időrendi dimenzió – a szakmai gyakorlatok egyes periódusainak elemzése (előkészítési, megvalósulási és értékelési periódusok tevékenységei),
  • horizontális dimenzió – pedagógiai célok, IKT eszközök és módszertani modellek, melyek a szakmai gyakorlatok oktatási megközelítését képviselik,
  • az érintettek szempontjai: a hallgatók, az egyetem és a vállalatok/szervezetek, melyek a szakmai gyakorlat megvalósításában részt vesznek.
3x3cubeHU

A projekt partnerek által szervezett speciális kísérleti szakmai gyakorlatok keretében számos európai ország diákjai, diák-szervezetei vehetnek részt a projekt megvalósításának folyamatában, a felmérések, tanulmányok elkészítésében és az IKT eszközök fejlesztésében.