International Internship AGORA


Van universiteiten in de 21e eeuw wordt verwacht dat ze hun relaties met regionale en wereldwijde markten versterken. Praktische stages van studenten kunnen deze relaties intensiveren en tevens de inzetbaarheid van studenten op de arbeidsmarkt vergroten.
Flexibiliteit in het uitleveren van cursus materiaal en fysieke en virtuele uitwisseling staan goed in de belangstelling, wat heeft geleid tot brede beschikbaarheid van goede voorbeelden en richtlijnen. Veel minder aandacht is er echter voor de verbetering van de flexibiliteit en internationalisering van praktische stages.
De belangrijkste doelstelling van het I2Agora project is om samenwerking op dit gebied tussen verschillende EU projecten te stimuleren.

Om een goed overzicht te krijgen van relevante, reeds geïmplementeerde projecten en om deze systematisch in te kunnen delen wordt de zogenaamde 3x3 dimensionaal “magische kubus” aanpak gebruikt. Dit door middel van het vaststellen van:
  • de verticale dimensie – fases van een stage in chronologische volgorde; activiteiten voor de stage, tijdens stageperiode en na de stage.
  • de horizontale dimensie - pedagogische aanpak, technische hulpmiddelen en methodologische modellen van de onderwijsvorm
  • de verschillende actoren zoals de student, de universiteit en de onderneming
3x3cubeNL

 

Door middel van speciale pilot stage programma’s – verzorgd en uitgevoerd door de partners – zullen studenten vanuit de hele EU betrokken worden bij de verschillende processen (survey, analyse en ontwikkeling van ICT hulpmiddelen), vertegenwoordigd door de EADTU studentenraad en andere studenten organisaties.